Kammerflagg og sikkerhetsbriller

Kammerflagg og sikkerhetsbriller

Det er innført pålegg om kammerflagg og sikkerhetsbriller. Nytt av året er krav til kammerflagg og skytebriller. Strips, kantklipper snor eller lignede er godkjent som kammerflagg. Vi oppfordrer alle til å ta med seg eller skaffe seg sikkerhetsbriller så fort som...