Vi er så heldige i Nore og Uvdal at vi har to baneanlegg.

Inne har vi en innvendig 25m bane med 6 standplasser hvor vi kan skyte alt fra .22 opp til .44 magnum.

Ute har vi et nytt standplasshus som rommer 6 standplasser. Baneanlegget er utrustet med en enkel feltløype (halvfelt), diverse selvanvisere og et vendeanlegg for duellskyting. Det er planlagt å opprette en Norgesfeltløype fra høsten.

I tillegg disponerer klubben baneanlegget etter FeltNM som ble avholdt i Dagali sommeren 2019.

 

Våpenklasser:

Klubben innehar våpen i forskjellige klasser som kan disponeres av medlemmene. Det klubben måtte mangle av våpen har gjerne andre medlemmer privat, og det er sjelden vanskelig å få låne et våpen for litt testing eller deltagelse i en klubbkonkurranse. De vanligste våpenklassene er som følger: 

 

-Fin. 

-Grov. 

-Militær. 

-Revolver

-Magnum 1

-Magnum 2

-Spesialpistol

-Spesial revolver