Klubbinformasjon

Priser for 2023 er:

Medlemskap senior kr. 925,- Junior kr. 600,-
Deltakelse i klubbmesterskap kr. 100,-
Trening kr. 50,- pr. kveld – Juniorer kr. 20,-
De som ønsker å slippe betaling hver gang kan betale kr 1000 som en engangs sum. Bra om du skyter mye, og veldig enkelt.

Vaffel kr. 10,- pr. stk. (Vi har dessverre ikke steking hver gang.)
Betaling via Vipps eller kontant.
Kaffe er fortsatt gratis.

Klubbens kontonr: 2351.74.37018
Organisasjonsnummer: 913 480 554

Medlemskap i «Det Smådølske Svartkruttlaug»/Norsk svartkrutt union (for de som skyter svartkrutt) tilkommer klubbens ordinære kontingent med kr: kr. 200,-

Vi trener på banen i Smådøl hver tirsdag fra 18.00 til ca 20.00

Styret for 2023 består av:
Leder: Christian Aasberg
Nestleder: Thomas Hagen
Sekretær: Frøydis Haga
Kasserer: Hauk Flaata
Styremedlem: Kristian Nørsterud
Styremedlem: Vetle Rudi Grøtjorden
Varamedlem: Kristian Nørsterud
Varamedlem: Anne-Kristin Aasberg

Revisor: Nils Strømmen og Jostein Skriudalen

Valgkomite:
Leder: Bjørn Lande
Medlem: Lars Fullu
Medlem: Svein Erik Lund