Klubbinformasjon

Priser for 2021 er:

Medlemskap senior kr. 825,- Junior kr. 500,-
Deltakelse i klubbmesterskap kr. 100,-
Trening kr. 50,- pr. kveld – Juniorer kr. 20,-
De som ønsker å slippe enkelt betaling kan betale kr 1000 som en engangs sum.

Vaffel kr. 10,- pr. stk. (i jaktsesongen, INGEN VAFFEL, ta med selv)
Betaling via Vipps eller kontant.
Kaffe er fortsatt gratis.

Klubbens kontonr: 2351.74.37018
Organisasjonsnummer: 913 480 554

Medlemskap i «Det Smådølske Svartkruttlaug»/Norsk svartkrutt union (for de som skyter svartkrutt) tilkommer klubbens ordinære kontingent med kr: kr. 200,-

Vi trener på banen i Smådøl hver tirsdag fra 17.00 til ca 20.00

Styret for 2020 består av:
Leder: Christian Aasberg
Nestleder: Thomas Hagen
Sekretær: Frøydis Haga
Kasserer: Ingjerd Ringstad
Styremedlem: Jørgen Ringstad
Styremedlem: Vetle Rudi Grøtjorden
Varamedlem: Knut G. Nørsterud
Varamedlem: Kenneth Landsgård

Revisor: Nils Strømmen og Jostein Skriudalen

Valgkomite:
Leder: Bjørn Lande
Medlem: Lars Fullu
Medlem: Svein Erik Lund