Det blir dugnad tirsdag 1 mars 2022. 

Vi møtes kl 17, og tar en rask runde med rydding, støvsuger og litt vask.
Det blir skyting etterpå, og overhengende fare for vaffelplater. 🙂