Vi har satt opp en liste over eksterne stevner som arrangeres i 2020.

Alle medlemmer oppfordres til å forsøke seg på et stevne eller flere. Det er alltid god stemning og masse tips å plukke opp. 
Oversikten finner du ved å trykke her.