Årsmøtet vedtok at kontigenten økes fra kr 500 til 775 fra 1. januar 2020.  Av disse kr 775 går kr 300 til forbundet, og kr 75 til kretsen.
Klubben sitter da igjen med kr 400 fra hvert medlem, mot kr 125 før.