Styret har vedtatt regelendring vedrørende trekning av premier. 

Tidligere har alle deltagere vært med på premietrekning, også de som har måttet reise tidlig. Dette er nå endret til at man selv må være tilstede under trekningen for å kunne delta. Løsningen er en utbredt praksis i flere klubber, og øker på mange måter samholdet hos de som blir igjen.