Klubben skal drifte en standplass på Felt-NM og trenger lappere og hjelpere hele uke 29. Vi besørger standplassledere og dommere, så det er ingen krav til erfaring fra tidligere stevner. Nødvendig opplæring blir gitt på stedet. Ta kontakt om du er interessert i å hjelpe til.

Epost: noreoguvdalpistolklubb@gmail.com

Telefon: 957 92 215 (Styreleder Christian Aasberg)